Toernooi Reglement

Toernooi Reglement 2021

1. Aanwezigheid
Alle teams dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de opening van het toernooi te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Teams dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd gereed te staan bij hun speelveld.

2. Leeftijd
Gerechtigd tot deelname aan het toernooi zijn BVO SPELERS geboren op of na 01-01-2010 en SPELERS VAN HET REGIOTEAM geboren op of na 01-01-2009. Een lijst met namen en geboortedatum dient voor aanvang van het toernooi te worden ingeleverd.

3. Speelduur
De wedstrijden duren 2 x 15 minuten. De leiding van de wedstrijden is in handen van KNVB scheidsrechters. Iedere ploeg dient voor zijn eigen grensrechter te zorgen. Er wordt niet getost. De eerstgenoemde ploeg heeft doelkeus, de andere ploeg trapt af.

4. Puntentelling
Er wordt een halve competitie gespeeld. Winnaar is het team, dat de meeste punten heeft behaald. Eindigen meerdere teams in de poule met een gelijk aantal punten, dan:

– beslist het onderlinge resultaat, anders
– het team dat de meest gescoorde doelpunten heeft, anders – het doelsaldo.

Mocht ook dat geen uitsluitsel bieden dan worden strafschoppen (*) genomen. Bij alle wedstrijden waar een winnaar uit dient te komen, worden bij een gelijke stand strafschoppen (*) genomen om een winnaar te verkrijgen. Er zal dus geen verlenging worden gespeeld, uitgezonderd de finale. Deze wordt 2 x 5 minuten verlengd.

* Strafschoppenseries:

– strafschoppen dienen te worden genomen door 5 verschillende spelers die op het einde van de wedstrijd deelnamen aan het spel. Is de beslissing na deze reeks niet gevallen, dan wordt de strafschoppenserie voortgezet door spelers die nog geen strafschop hebben genomen en wordt er om en om geschoten. Een speler kan pas voor de tweede maal een strafschop nemen als alle spelers, inclusief de doelman, aan de beurt zijn geweest.
– wisselspelers zijn uitgesloten.

5. Wisselspelers
Elk team mag 5 veldspelers en 1 keeper per wedstrijd wisselen. Doorwisselen is niet toegestaan. Wisselen kan alleen tijdens spelonderbrekingen en met toestemming van de scheidsrechter.

6. Kleding
Wanneer twee teams in dezelfde kleuren spelers, dient het laatstgenoemde team van shirt te wisselen. De verenigingen worden verzocht om reserveshirts mee te brengen.

7. Disciplinaire straffen:
– een speler die een gele kaart ontvangt, wordt 5 minuten uitgesloten
– een tweede gele kaart betekent een rode kaart en uitsluiting voor de rest van die wedstrijd en de eerstvolgende wedstrijd
– een rode kaart betekent uitsluiting voor de rest van die wedstrijd en minimaal voor de eerstvolgende wedstrijd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de scheidsrechter in overleg met de toernooicommissie een zwaardere sanctie opleggen

8. Afwijkende regels O12-jeugd
Hoekschoppen: deze mogen worden genomen op de 9,15 m lijn vanaf de hoekschopcirkel.

9. Overige bepalingen
Het bestuur van MVC’19 en de Stichting MVC Top Jeugd Toernooi stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of schade tijdens, voor en na het toernooi ondervonden. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie.