Toernooi Reglement

Toernooi Reglement 2021

Wedstrijdreglement MVC TOP Onder 12 Toernooi 2021

 1. Aanwezigheid

Alle teams dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de opening van het toernooi te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Teams dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd gereed te staan bij hun speelveld.

 • Leeftijd

Gerechtigd tot deelname aan het toernooi zijn BVO SPELERS geboren op of na 01-01-2010 en SPELERS VAN HET MVC’19 TEAM* geboren op of na 01-01-2009. 

Een lijst met namen en geboortedata dient voor aanvang van het toernooi te worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat**.

*          Uitgezonderd 3 spelers, geboren na 01-01-2008, die namens MVC’19 zouden deelnemen aan de afgelaste editie 2020. 

**        Spelers mogen gedurende het toernooi niet wisselen van team en zijn alleen speelgerechtigd voor het ingeschreven team op de vooraf aangeleverde spelerslijst.

 • Speelduur

De wedstrijden hebben een speelduur van twee maal 12 minuten. Het wisselen van speelhelft / coachmoment mag maximaal twee minuten in beslag nemen.

 • Wedstrijdleiding

De leiding van de wedstrijden is in handen van KNVB scheidsrechters. Er wordt niet getost. De eerstgenoemde ploeg heeft doelkeus, de andere ploeg trapt af.

 • Veldafmeting

Het veld heeft een lengte van 68 meter en een breedte van 46,5 meter. Er wordt gespeeld op een pupillendoel (5×2 meter). Strafschoppen worden genomen vanaf 9 meter.

 • Puntentelling

De puntentelling is als normaal:

 • 3 punten voor een overwinning;
 • 1 punt voor een gelijkspel;
 • 0 punten voor een verlies.

Wanneer twee teams op dezelfde plaats in de groep eindigen, dan wordt er gekeken naar:

 • Onderling resultaat;
 • Doelsaldo;
 • Het aantal gescoorde doelpunten.

Mocht ook dat geen uitsluitsel geven, dan worden er strafschoppen(*) genomen.

Bij alle wedstrijden waar een winnaar uit voort dient te komen, worden bij een gelijke stand strafschoppen(*) genomen om een winnaar te verkrijgen. Er zal dus geen verlenging worden gespeeld, uitgezonderd de finale: deze wordt 2 x 5 minuten verlengd bij een gelijkspel.

            * Strafschoppenseries:

 • Strafschoppen dienen te worden genomen door 5 verschillende spelers die aan het einde van de wedstrijd deelnamen aan het spel. Is de beslissing na deze reeks niet gevallen, dan wordt de strafschoppenserie voortgezet door spelers die nog geen strafschop hebben genomen en wordt er om en om geschoten. Een speler kan pas voor de tweede maal een strafschop nemen als alle spelers inclusief doelman aan de beurt zijn geweest.
 • Wisselspelers zijn uitgesloten.
 • Kleding

Wanneer twee teams in dezelfde kleuren spelen of het is voor de scheidsrechter niet onderscheidend genoeg, dient het laatstgenoemde team van shirt te wisselen. De verenigingen worden verzocht om reserveshirts mee te nemen.

 • Wisselspelers

Elk team mag 5 veldspelers en 1 keeper per wedstrijd wisselen. Doorwisselen is niet toegestaan. Wisselen kan alleen tijdens spelonderbrekingen en met toestemming van de scheidsrechter.

 • Disciplinaire straffen

Een speler die met een gele kaart wordt bestraft, wordt 5 minuten uitgesloten. Dit wordt echter wel met een gele kaart aangegeven. Een tweede gele kaart betekent een rode kaart en uitsluiting voor de rest van de wedstrijd én de eerstvolgende wedstrijd. Een directe rode kaart betekent uitsluiting voor de rest van die wedstrijd én minimaal voor de eerstvolgende wedstrijd, afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de scheidsrechter in overleg met het wedstrijdsecretariaat een zwaardere sanctie opleggen.

 1. Spelhervattingen
 2. De achterbal wordt vanaf de grond genomen op de 10 meter van het keepersgebied. De achterbal kan zowel door de keepers als door een veldspeler worden genomen. 
 3. Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te schieten. In alle gevallen kan er direct gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt. 
 4. Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te gooien. Passen, dribbelen en/of schieten is niet toegestaan. 
 5. De buitenspelregel is niet van toepassing. 
 6. Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het keepersgebied, krijgt de aanvallende partij een strafschop. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand bij elke spelhervatting.
 7. Regelingen keepers

Het doelgebied van de keep wordt uitgezet via belijning. De keeper mag een terugspeelbal niet met de handen oppakken. Wanneer dit wel gedaan wordt, volgt een indirecte vrije trap op 9 meter afstand van de achterlijn.

 1. Overige bepalingen
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.
 3. Vernielingen of gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie.
 4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.